கேரட் ஜூஸ்

Tamil 0 comments

Have you ever had a sip of carrot juice? If not, you are surely missing on something special. Some might think that fresh carrot juice is only preferred by health-conscious people. However, what most people do not know that another variant of carrot juice can be made by blending it with milk and other aromatic ingredients.

This variant is so delicious that it can even beat some of the best fruit juices. Fresh carrot juice is especially popular in South Indian states like Karnataka and Tamil Nadu.

Carrot has numerous nutritional benefits but many people refrain from eating raw carrots. Such people can indulge in carrot juice to receive all those benefits seamlessly.

Carrot juice is good for improving metabolism as it assists bile secretion. Bile is a liquid that breaks the fat and helps our digestive system to convert fat into energy.

Carrots are a good source of beta-carotene which is a variant of Vitamin A. Vitamin A improves our vision and is also one of the potent antioxidants.

It also consists of lutein which protects our eyes from harsh lights. As a result, carrot juice can prove to be the best supplement for people suffering from cataracts and other eye illnesses.

Carrot juice is also rich in Vitamin C which helps you to recover quickly from wounds, injuries and skin diseases.

Some people might not like the taste of raw carrot juice. Such people can blend the juices of apple and carrot together as the combination is simply delectable and refreshing.

Also, there are many individuals who are allergenic to lactose. Such people can avoid using milk and add ingredients like lemon juice and ginger to make it smooth and tangy. Some individuals also use the juice of celery stalks in the carrot juice to multiply its nutritional benefits.

Over consumption of carrots or carrot juice is not recommended as beta-carotene content in them might give a permanent orange tinge to your skin.

carrot juice - கேரட் ஜூஸ்

 

carrot juice 150x150 - கேரட் ஜூஸ்
0 from 0 votes

கேரட் ஜூஸ் Recipe

Fresh carrot juice is especially popular in South Indian states like Karnataka and Tamil Nadu.
Prep Time15 mins
Cook Time15 mins
Total Time30 mins
Course: Drinks
Cuisine: South Indian
Keyword: carrot

Ingredients for கேரட் ஜூஸ்

  • 1 no கேரட்
  • 1 cup பால்
  • 1 cup தண்ணீர்
  • 1 tblsp சக்கரை

How to make கேரட் ஜூஸ்

  • கேரட்டை தோலை நீக்கி பூத்துருவலாக துருவவும்.
  • துருவலை மிக்சியில் போட்டு பால், பாதி தண்ணீர், சக்கரை சேர்த்து நன்கு அரைக்கவும்.
  • அரைத்ததை வடிக்கவும்.
  • மறுபடி மிக்சியில் போட்டு மீதி தண்ணீரை சேர்த்து அரைத்து வடிக்கவும்.
  • இதனுடன் ஆப்பிள் ஒரு துண்டு சேர்த்து அரைத்தால் நல்ல சுவையாக இறக்கும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*